19=18=30Jeseniova 2852 -
[ Přihlášen byt č.5 | Profil | Seznam | Odhlásit ]

Pozvánka na výroční shromáždění společenství vlastníků jednotek Jeseniova 2852, Praha 3

Vážený vlastníku jednotky v SVJ Jeseniova 2852, Praha 3. Výbor SVJ si Vás dovoluje pozvat na výroční shromáždění SVJ.

Které se bude konat ve středu 21.6.2017 od 18:00 hod. v prostorách garáží domu.

Prosíme o aktivní účast aby byla zajištěna usnášeníschopnost, která je min. 50% podílů.

V případě, že se nemůžete shromáždění zúčastnit, pověřte prosím plnou mocí někoho, kdo se účastnit bude. Plná moc nemusí být ověřená. Vzor plné moci je přiložen v samostatném souboru.

Pozor, dle nového občanského zákoníku, v případě SJM – společného jmění manželů, již není možné aby za oba manžely hlasoval jen jeden. Pokud se tedy shromáždění SVJ bude účastnit pouze jeden z manželů, musí předložit plnou moc druhého z manželů k jeho zastupování.

Návrh programu schůze SVJ:

17:45 – prezence přítomných členů SVJ a hlasů na základě plné moci

18:00 – zahájení schůze

- Hlasování o schválení programu schůze SVJ

- Zpráva o činnosti výboru SVJ (pouze se bere na vědomí)

- Zpráva o činnosti kontrolní komise (pouze se bere na vědomí)

- Zpráva o činnosti správce SVJ (pouze se bere na vědomí)

- Zpráva o stavu domu (pouze se bere na vědomí)

- Zpráva o stavu SVJ (pouze se bere na vědomí)

- Hlasování o schválení účetní uzávěrky SVJ za rok 2016

- Návrh na opravu vyústění odvětrání v instančních šachtách.

- Diskuze na téma „různé"

Za výbor SVJ

Marek Szewczyk

Ivana Zubková

Jaroslava Kubalíková

Přiložené soubory
SVJ Jeseniova_bilance k 31.12.2016.pdf
 
SVJ Jeseniova_naklady a vynosy k 31.12.2016.pdf
 
SVJ Jeseniova_pohyby na ucte za obdobi 1-12 2016.pdf
 
Zprava o hospodareni za rok 2016 SVJ Jeseniova 2852.pdf
 
Zprava o hospodareni za rok 2016 SVJ Jeseniova 2852.pdf
 
Výroční zpráva o činnosti výboru SVJ Jeseniova 2852 - 2016.pdf
 
kontrolní komise 19062017 pro shromazdeni zprava.pdf
 
Plna_moc.docx