29=18=30Jeseniova 2852 -
[ Přihlášen byt č.5 | Profil | Seznam | Odhlásit ]

Vážení vlastníci,

zde najdete zápis ze shromáždění konaného dne 6. května 2010 včetně všech příloh:

 • zápis (PDF)
 • příloha č. 1 (PDF)
 • příloha č. 2 (PDF)
 • příloha č. 3 (PDF)
 • příloha č. 4 (PDF)
 • příloha č. 5 (PDF)
 • příloha č. 6 (PDF)
 • příloha č. 7 (PDF)
 • příloha č. 8 (PDF)

a zde najdete podklady pro shromáždění konané dne 6. května 2010:

 • pozvánka (PDF)
 • vzor plné moci k zastupování vlastníka na shromáždění (DOC)
 • zpráva o činnosti výboru (PDF)
 • návrh na usnesení shromáždění - zvýšení příspěvků do fondu oprav (PDF)
 • návrh na usnesení shromáždění - rozšíření funkčnosti STA o 4. multiplex (PDF) včetně přílohy (PDF)
 • podklady pro diskuzi o zabezpečení domu (PDF)
 • účetní závěrka (rozvaha) k 31.12.2009 (PDF)
 • zpráva o hospodaření (PDF)
 • přehled výdajů souvisejících s provozem domu za rok 2009 (PDF)
 • kopie všech faktur:
  • elektřina společných prostor (PDF)
  • odměna správci (PDF)
  • odvoz odpadu (PDF)
  • servis (PDF)
  • společná televizní anténa (PDF)
  • výtahy (PDF)
  • vodné a stočné (PDF)
  • teplo (PDF)
  • náklady na provoz SVJ (PDF)