28=18=30Jeseniova 2852 -
[ Přihlášen byt č.5 | Profil | Seznam | Odhlásit ]

Vážení vlastníci,

zde najdete podklady pro shromáždění konané dne 28. dubna 2011:

 • pozvánka (PDF)
 • vzor plné moci k zastupování vlastníka na shromáždění (DOC)
 • zpráva o činnosti výboru (PDF)
 • účetní závěrka (rozvaha) k 31.12.2010 (PDF)
 • zpráva o hospodaření (PDF)
 • přehled dluhů a nedoplatků k 31.3.2011 (PDF)
 • přehled výdajů souvisejících s provozem domu za rok 2010 (PDF)
 • kopie všech faktur:
  • elektřina společných prostor (PDF)
  • odměna správci (PDF)
  • odvoz odpadu (PDF)
  • servis (PDF)
  • úklid (PDF)
  • výtahy (PDF)
  • vodné a stočné (PDF)
  • teplo (PDF)
  • pojištění (PDF)
  • čerpání fondu oprav (PDF)