24=18=30Jeseniova 2852 -
[ Přihlášen byt č.5 | Profil | Seznam | Odhlásit ]

Vážení vlastníci,

níže naleznete podklady pro shromáždění, které se bude konat 12.6.2014 v 19:00 v prostorách -1. podlaží na adrese Jeseniova 2852/16:

 • pozvánka (PDF)
 • vzor plné moci k zastupování vlastníka na shromáždění (DOC)
 • zpráva o činnosti výboru (PDF)
 • hospodaření objektu (PDF)
 • účetní závěrka (rozvaha) k 31.12.2013 (PDF)
 • přehled dluhů a nedoplatků k 31.12.2013 (PDF)
 • inventarizace účtu rok 2013 (PDF)
 • rozpis nákladů objektu (XLS)

 

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 12.6.2014 (PDF)

Přílohy:

 • Listina přítomných s podpisy (PDF)
 • Plné moci (PDF)
 • Podílová účast (PDF)
 • Hospodaření objektu (PDF)
 • Účetní závěrka (rozvaha) k 31.12.2013 (PDF)
 • Podrobné výsledky hlasování (PDF)
 • Zpráva o činnosti kontrolní komise za rok 2013 (PDF)