27=18=30Jeseniova 2852 -
[ Přihlášen byt č.5 | Profil | Seznam | Odhlásit ]
Vážení vlastníci,

níže naleznete podklady pro shromáždění konané dne 29. května 2012:

 • pozvánka (PDF)
  • podněty vlastníků do sekce "Ostatní"
   • volba dalšího člena výboru
   • zkrácení doby pro oznámení shromáždění na 21 dní
   • převod garážových stání ze spol. prostor do majetku vlastníků (PDF)
   • vysvětlení postupu při uplatnění připomínek na Austis
   • přidání popelnice do úklidové místnosti
   • obstarání tzv. "energetického štítku domu"
     
 • vzor plné moci k zastupování vlastníka na shromáždění (DOC)
 • zpráva o činnosti výboru (PDF)
 • hospodaření objektu (PDF)
 • účetní závěrka (rozvaha) k 31.12.2011 (PDF)
 • přehled dluhů a nedoplatků k 31.12.2011 (PDF)
 • inventarizace účtu rok 2011 (PDF)
 • hospodaření objektu v roce 2011 (PDF)
 • kopie všech faktur:

 

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 29.5.2012 (PDF)

Přílohy:

 • Listina přítomných s podpisy (PDF)
 • Plné moci (PDF)
 • Podílová účast (PDF)
 • Hospodaření objektu (PDF)
 • Účetní závěrka (rozvaha) k 31.12.2011 (PDF)
 • Podrobné výsledky hlasování (PDF)
 • Zpráva o činnosti kontrolní komise za rok 2011 (PDF)
 • Zápis ze zasedání kontrolní komise ze dne 24.5.2012 (PDF)
 • Návrh usnesení majitele jednotky 68 na převod garážových stání ze spol. prostor do majetku vlastníků (PDF)