30=18=30Jeseniova 2852 -
[ Přihlášen byt č.5 | Profil | Seznam | Odhlásit ]

Vážení vlastníci,

zde najdete zápis ze shromáždění konaného 30. září 2009 včetně všech příloh:

 • zápis (PDF)
 • příloha č. 1 (PDF)
 • příloha č. 2 (PDF)
 • příloha č. 3 (PDF)
 • příloha č. 4 (PDF)
 • příloha č. 5 (PDF)
 • příloha č. 6 (PDF)
 • příloha č. 7 (PDF)
 • příloha č. 8 (PDF)

a zde najdete podklady pro shromáždění konané dne 30. září 2009:

 • pozvánka (PDF)
 • vzor plné moci k zastupování vlastníka na shromáždění (DOC)
 • zpráva kontrolní komise (PDF)
 • zpráva o činnosti výboru (PDF)
 • návrh na doplnění stanov - doručování pozvánky na shromáždění (PDF)
 • návrh na usnesení shromáždění - fond oprav, delegace pravomoci stanovovat výši záloh výboru (PDF)
 • účetní závěrka (rozvaha) k 31.12.2008 (PDF)
 • zpráva o hospodaření (PDF)
 • přehled výdajů souvisejících s provozem domu za období 11/2007 až 12/2008 podle jednotlivých položek vyúčtování (PDF)
 • kopie všech faktur:
  • elektřina společných prostor (PDF)
  • odvoz odpadu (PDF)
  • servis (faktury od AUSTIS-REAL s.r.o. zahrnují též odměnu správce a úklid) (PDF)
  • společná televizní anténa (PDF)
  • výtahy (PDF)
  • vodné a stočné (PDF)
  • teplo spotřeba (PDF)
  • pojistné (PDF)
  • náklady na provoz SVJ (PDF)
  • fond oprav - výnosy z pojištění (PDF)