26=18=30Jeseniova 2852 -
[ Přihlášen byt č.5 | Profil | Seznam | Odhlásit ]

Vážení vlastníci,

níže naleznete podklady pro shromáždění konané dne 14.5.2013 v 19:00:

 • pozvánka (PDF)
 • vzor plné moci k zastupování vlastníka na shromáždění (DOC)
 • zpráva o činnosti výboru (PDF)
 • hospodaření objektu (PDF)
 • účetní závěrka (rozvaha) k 31.12.2012 (PDF)
 • přehled dluhů a nedoplatků k 31.12.2012 (PDF)
 • inventarizace účtu rok 2012 (PDF)
 • kopie všech faktur:
  • elektřina společných prostor (PDF)
  • odměna správci (PDF)
  • odvoz odpadu (PDF)
  • servis (PDF)
  • úklid (PDF)
  • výtahy (PDF)
  • vodné a stočné (PDF)
  • teplo (PDF)
  • pojištění (PDF)
  • ostatní (PDF)
  • opravy Bytoservis (PDF)
  • vydaná faktura (PDF)

 

 

 

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 14.5.2013 (PDF)

Přílohy:

 • Listina přítomných s podpisy (PDF)
 • Plné moci (PDF)
 • Podílová účast (PDF)
 • Hospodaření objektu (PDF)
 • Účetní závěrka (rozvaha) k 31.12.2012 (PDF)
 • Podrobné výsledky hlasování (PDF)
 • Zpráva o činnosti kontrolní komise za rok 2012 (PDF)
 • Zápis ze zasedání kontrolní komise ze dne 12.5.2013 (PDF)