3=2=4Jeseniova 2852 - Vykradení kamer videotelefonů

Aktuality


Vykradení kamer videotelefonů

Vykradené kamery videotelefonů byly 11.10.2009 hlášeny policii ČR.

 
 

V obou vchodech našeho domu chybí kamery videotelefonů. Krádež byla nahlášena policii ČR. Místní odd. policie Praha 3 provedlo šetření 11.10 okolo 16:30. Předpokládaná škoda na zařízení je 2 x 2.200,-Kč, tedy 4.400,-Kč.

 
  Obrázky