3=2=4Jeseniova 2852 - Výpadek plynového kotle

Aktuality


Výpadek plynového kotle

Vážení vlastníci, v sobotu 3.10. opět došlo k výpadku plynového kotle.

 
 

Vážení vlastníci,

v sobotu 3.10. opět došlo k výpadku plynového kotle. Závadu jsem nahlásila společnosti Actherm (provozovateli kotle) a nyní již kotel opět funguje.

Pokud jde o časté výpadky kotle a s tím související reklamaci, přístí týden proběhne jednání s dodavatelem stavby, na kterém očekáváme bližší informace o způsobu řešení naší reklamace.