3=2=4Jeseniova 2852 - Přístup do sklepů

Aktuality


Přístup do sklepů

Přístup byl zakódován čipem.

 
 

Vážení vlastníci bytových jednotek,

 

Po několikanásobném vykradení sklepů v druhé polovině loňského roku rozhodnul výbor SVJ o instalaci nového zabezpečení. Během minulého týdne byla dokončena instalace nového elektronického zabezpečení vstupů do sklepních prostor. Instalované čtečky u vstupů do sklepních prostor jsou již plně zapojeny, ale NEJSOU V TUTO CHVÍLI SPUŠTĚNY, takže přístup do sklepních prostor není zatím nijak omezen.

Během nejbližších dnů budou postupně distribuovány čipy, které jsou pro vstupy do sklepních prostor potřeba, a následně dojde k zakódování všech vstupů. Ke každé bytové jednotce bude přidělen na náklady SVJ jeden čip, sloužící k odkódování nebo zakódování vstupu.

Dne 11/2 od 18.00 do 19.00 hodin bude v prostorách 1.PP probíhat distribuce čipů, v rámci které bude možné doobjednat případně další čipy  a bude každému uživateli vysvětlen způsob použití čipu.

Žádám tímto všechny vlastníky bytových jednotek, kteří se nemohou fyzicky dostavit k předání čipů v uvedeném čase o kontakt na email: tomas_n@tnet.cz.

Po 15/2 budou všechny prostory zakódovány a bez čipu nebudou přístupné.

 

Děkuji

Tomáš Novotný