3=2=4Jeseniova 2852 - Rekonstrukce izolace střechy

Aktuality


Rekonstrukce izolace střechy

Rekonstrukce izolace střechy na domu Jeseniova 2852 proběhla od 15.10.2014 do 8.11.2014 v celkovém nákladu 515.136,75Kč vč. DPH.

 
 

Vzhledem k havarijnímu stavu střechy, zatékání na několika místech do bytů v horních patrech domu, bylo nutné přistoupit k celkové rekonstrukci izolace střechy. Rekonstrukci provedla společnost PAKR s.r.o. Rekonstruovaná střecha byla předána zástupci SVJ dne 10.11.2014. Od tohoto data začíná běžet 10ti letá záruka na izolaci střechy. Během rekonstrukce bylo odhaleno několik mist, kde pravděpodobně docházelo k zatékání. Stávající izolace střechy předpokládá životnost několika desítek let.

 

 
  Obrázky