3=2=4Jeseniova 2852 - Nefunkční ovladače garážových vrat

Aktuality


Nefunkční ovladače garážových vrat

Neregistrované ovladače již nefungují, náhradní termín registrace 1.10.2012

 
 

Vážení vlastníci,

po provedené registraci ovladačů garážových vrat jsou nyní neregistrované ovladače nefunkční.

Pokud máte nefunkční ovlaadač a potřebujete vjet do garáže, je zapotřebí použít manuální ovládání pohonné jednotky.

 

Pro vlastníky, kteří nemají registrované ovladače, je vypsán náhradní termín registrace na 1.10.2012 ráno 7 -9.

Tato služba není již hrazena z rozpočtu SVJ.

 

Po této dodatečné registraci je možné řešit přidání dalších ovladačů do seznamu pouze individuálně prostřednictvím

správxe, společnosti Austis.