3=2=4Jeseniova 2852 - Registrace ovaldačů garážových vrat

Aktuality


Registrace ovaldačů garážových vrat

 
 

Vážení vlastníci,

v souladu se zápisem ze shromáždění SVJ ze dne 29. 5. 2012 vypisujeme dva termíny pro registraci ovladačů garážových vrat:

 10. 9. pondělí – 7-9h

 17. 9. pondělí – 7-9h

Jedná se pouze o garážová vrata z ulice Jeseniova.

Po druhém uvedeném termínu budou neregistrované ovladače nefunkční.

Pro každý ovladač bude evidováno číslo bytu a jméno osoby.

Registrace u každého ovladače zabere přibližně 5 min času.

V případě, že se nemůžete v uvedené termíny dostavit, lze požádat o registraci Vašeho ovladače jiného vlastníka, kterému ovladač předáte spolu s příslušnými údaji.

 

Tato služba je hrazena z rozpočtu SVJ.

Dodatečná registrace je možná již pouze individuálně a za poplatek, který bude hrazen vlastníkem.