3=2=4Jeseniova 2852 - Porucha garážových vrat

Aktuality


Porucha garážových vrat

Byla zjištěna porucha garážových vrat (prasklá vyrovnávací pružina)

 
 

Vážení vlastníci,

včera byla identifikována porucha garážových vrat - prasklá vyrovnávací pružina. Po nastavení na největší výkon motoru servisním technikem vrata opět fungují, ale hrozí riziko přehřátí motoru a jeho vypnutí po sepnutí bezpečnostní pojistky. V takovém případě je třeba vrata ovládat ručně řetězem do doby, než motor bude samovolně opět spuštěn (to může trvat několik minut). Abychom zamezili častému otevírání dveří a tím riziku přehřívání a poškození motoru, nechali jsme prodloužit interval zavírání vrat na 5 minut. Nová pružina je již ca. tři týdny objednána a v horizontu dnů by měla být k dispozici pro výměnu. Poté budou vrata nastavena na standardní režim.