3=2=4Jeseniova 2852 - Nepořádek v odpadové místnosti a v domě

Aktuality


Nepořádek v odpadové místnosti a v domě

Byl objednán mimořádný odvoz odpadu

 
 

Vážení vlastníci,

vzhledem k velmi neuspokojivému stavu odpadové místnosti v poslední době byl dnes prostřednictvím správce objednán mimořádný odvoz odpadu povalujícího se v odpadové místnosti mimo popelnice formou přistavení odpadového kontejneru. Zároveň byl správce instruován, aby byly v rámci tohoto mimořádného odvozu zneškodněny též různé předměty, které se povalují ve společných prostorách a garážích.

Mimořádný odvoz odpadu je poměrně nákladný a prodražuje provoz domu. Navíc odkládání odpadu po domě a do odpadové místnosti mimo popelnice velmi snižuje estetický komfort bydlení v době. Proto opět apelujeme na vlastníky a uživatele domu, aby jiný než běžný komunální odpad (kartony, elektrospotřebiče apod.) umisťovali standardním způsobem do popelnic tříděného odpadu na křižovatce před domem, resp. do sběrného dvora.