3=2=4Jeseniova 2852 - Daň z nemovitosti

Aktuality


Daň z nemovitosti

Do 31.5.2010 je majitel každé jednotky v domě povinen za svou jednotku zaplatit daň z nemovitosti

 
 

Vážení majitelé bytových jednotek v domě. Původní osvobození od platby daně z nemovitosti u novostaveb bylo zrušeno a tak má každý majitel bytové jednotky povinnost odvést daň z nemovitosti za svou jednotku. Termín úhrady daně je do 31.5.2010. Pozor, v tento den je potřeba, aby peníze již byly na účtu finančního úřadu! Proto v případě převodu z účtu je nutno počítat s alespoň třemi dny na realizaci platby. Daň se platí finančnímu úřadu Praha 3 na účet číslo: 7755-27623101/0710 , variabilní symbol je potom rodné číslo. Normálně finanční úřad zasílá složenky s předpisem platby, v mnoha případech v Praze se však stalo, že majitelé nemovitosti složenku neobdrželi. V takovém případě je potřeba obrátit se přímo na FÚ Praha 3