3=2=4Jeseniova 2852 - Pravidla pro provoz klimatizačních jednotek

Aktuality


Pravidla pro provoz klimatizačních jednotek

Povinnosti SVJ vyplývající ze zákona 206/2000Sb a vyhl. 277/2007Sb v platném znění.

 
 

Pravidla pro instalaci a provoz klimatizačních jednotek v domě

 

 

V Praze dne 25.10.2009

 

 

 

Vážení vlastníci jednotek v domě Jeseniova 2852, Praha 3.

 

S odkazem na domovní řád a především s odkazem na zákon č. 406/2000Sb v platném znění a prováděcí předpis, vyhlášku č.277/2006Sb je potřeba nastavit pravidla a povinnosti při instalaci a provozu klimatizačních jednotek.

 

Vyhláška 277/2007Sb stanoví povinnost kontroly účinnosti klimatizačních jednotek autorizovanou osobou v případě, že instalovaný výkon všech klimatizačních jednotek v domě je vyšší než 12kW. Jen při letmém pohledu na střechu našeho domu je vidět tři klimatizační jednotky typu „split", přičemž jedna takováto jednotka mívá zpravidla výkon okolo 4kW, což by již v součtu dávalo 12kW celkového výkonu.

            Zákon požaduje výše uvedené kontroly a zároveň nahlášení výkonu klimatizačních jednotek na ministerstvu průmyslu a obchodu autorizovanou osobou z důvodu plánování kapacit přenosových sítí, aby nedošlo k tzv. Black-out, protože náběh klimatizačních jednotek je proudově velmi náročný.

            Rázová proudová zátěž při náběhu klimatizačních jednotek může být samozřejmě i problém s hlavním jističem domu, který je dimenzován na určitý provoz a zároveň je to otázka peněz, jelikož dům má určitý rezervovaný příkon, který v případě navýšení znamená i zvýšení měsíčních plateb za rezervovaný příkon.

 

Dle výše uvedeného výbor SVJ stanoví tato pravidla:

  1. Instalace klimatizační jednotky podléhá schválení výboru SVJ
  2. Pro schválení je potřeba předložit dokumentaci klimatizační jednotky a plán instalace jednotky na obálku domu (s tím se pojí i zachování záruky na izolace a další konstrukce domu)
  3. V případě, že v domě vznikne povinnost kontroly účinnosti klimatizačních jednotek, výbor SVJ zajistí provedení těchto kontrol v souladu se zákonem.
  4. Náklady na provedení kontroly klimatizačních jednotek budou přeúčtovány pouze na majitele (provozovatele) těchto jednotek a to poměrově dle instalovaného výkonu.
  5. Tato pravidla platí i zpětně pro již instalované klimatizační jednotky. Výbor SVJ tímto vyzývá dodání požadované dokumentace do 15.11.2009.

 

 

 

 

 

Za výbor SVJ Jeseniova 2852, Praha 3 - místopředseda výboru Ing. Marek Szewczyk

 

 

 
Přiložené soubory
SVJ-klimatizace.pdf