11=8=12Jeseniova 2852 -
[ Přihlášen byt č.5 | Profil | Seznam | Odhlásit ]

25.3.2013, Sestavena a publikována aktuální verze stanov v sekci "Základní dokumenty"

21.3.2013, Zajištěna výměna dvou dalších vadných modulů nouzového osvětlení v č. 16, dle revizní správy

20.3.2012, Výbor dále řeší nesrovnalosti v dálkových odečtech pro jednotku 18

19.3.2013, Výbor řeší nesrovnalosti v dálkových odečtech pro jednotku 31

18.3.2013, Výbor řeší nesrovnalosti v dálkových odečtech pro jednotku 18

8.3.2013, Výbor přezkoumal předchozí aktivity ohledně stavu střechy a reklamačních lhůt. Následně zpracoval odpověď pro majitele jednotky 57. (Kopie odpovědi)

5.3.2013, Výbor provedl průzkum trhu s cílem zajistit vystavení průkazu energetické náročnosti budovy dle zákona 406/2000 Sb. ve znění novely 177/2006 a vyhlášky 148/2007 a následně vstoupil do jednání s potencíálním dodavatelem.

3.3.2013, Výbor obdržel podnět od vlastníka jednotky 57, ohledně zatékaní. (Kopie podnětu)

27.2.2013, Provedena kontrola střechy na zatékání s potenciálním dodavatelem opravy. SVJ očekává 2 nabídky: na opravu všech zbývajících světlíků + odvětrávacích šachet a na opravu střechy jako celku

26.2.2013, Oprava jednotky nouzového osvětlení v přízemí č. 16

21.2.2013, Jednání s ČSOB pojišťovnou na téma změny stávající pojistné smlouvy s cílem ušetření finančních prostředků

20.2.2013, Jednání s Austis ohledně dalšího postupu se zatékající střechou

16.2.2013, provedena oprava kamery nad vchodem v čísle 18. Původní byla zničena neznámým pachatelem.

7.2.2013, Ukradena žárovka na schodišti v č. 16, -2 patro - použita záložní žárovka ze zásob

10.1.2013, Uveřejnění aktuálních informací na nástěnkách v domě

8.1.2013, objednána oprava střechy. Zatéká do třech bytů.

4.1.2013, Vybor prostudoval a podepsal dohodu s Actherm na dodavku tepla pro rok 2013 

4.1.2013, Zjištěn nefunkční spínač osvětlení v chodbě v č. 16, 3. patro za skleněnými dveřmi, oznámeno Austis s žádostí o odstranění závady.

4.1.2012, Výbor byl kontaktován firmou Thyssen s tím, že poptávanou výměnu ložiska výtahu v č. 16 neprovede s odůvodněním, že je-li aktuálně výtah pod správou Kone, hrozí v krajním případě soudní spor při různých názorech na metodu odstranění závady.

4.1.2013, Výbor obdržel upomínku za nezaplacené faktury pro Kone. Zkontrolován účet SVJ, ze kterého odešla platba 3.1.2013 a uvědomeno příslušné oddělení Kone.

3.1.2013, Zpracován seznam části majitelů sklepů za účelem jejich obeslání výzvou k odstranění odpadu bránícího v přístupu do sklepa M. Blahutové

3.1.2013, Proveden samoodečet spotřeby elektřiny společných prostor a jeho oznámení firmě EP Energy, dodavateli elektřiny.

19.12.2012, Výbor opětovně kontaktoval EP Energy (dodavatel elektřiny) a vyžádal si aktuálně platný platební předpis. Ten byl odeslán do Austis s tím, aby další platby do ledna 2013 probíhaly podle něho.

18.12.2012, V chodbě před odpadovou místností neznámá osoba ucpala tuhým materiálem výlevku, zajištěno vyčištění za poplatek

18.12.2012, Výbor byl kontaktován firmou Thyssen Krupp s tím, že naše stávající smlouva na servis výtahů s Kone jim brání v provedení opravy. Výbor dohodl, že Thyssen se pokusí vyjednat se svým vedením výjimku a dá nám vědět v prvním týdnu roku 2013.

17.12.2012, Finálně dořešen výmaz paní Pytelkové-Svobodové u rejstříkového soudu s podporou advokátní kanceláře Vlachová, výpis z rejstříku již odpovídá skutečnosti

14.12.2012, Austis platí za elektřinu dle pokynů od EP Energy, proto odeslán dotaz na EP Energy, zda je chyba u nich

13.12.2012, Výbor byl kontaktován dodavatelem elektřiny, firmou EP Energy s tím, že dostáva měsíčne 2 zálohy. Odeslán dotaz na Austis, zda jsou tyto platby zasílány omylem.

12.12.2012, Výbor obdržel nabídku na opravu hlučného ložiska výtahu v č. 16 od Thyssen Krupp za cca 28 600 CZK a opravu objednal.

11.12.2012, Výbor obdržel stížnost na zatékání do 2 bytů v horních patrech domu. Kontaktován Austis, který přislíbil se započetím průzkumu na místě 17.12.2012.

6.12.2012, Austis potvdil výboru, že platba pojistky byla provedena a prověřil skutečný stav s Medito a ČPP a po zjištění, že upomínka je neoprávněná, požádal o zaslání vysvělující zprávy od společnosti Medito.

5.12.2012, Výbor obdržel rezignaci M. Blahutové na funkci člena výboru. Dále pokračuje ve faktickém vykonávání aktivit svými členy M. Szewczykem a D. Benešem

5.12.2012, Výbor obdržel upomínku na platbu pojistného pro ČPP. Upomínka předána správci Austis se žádostí o zprocesování platby

3.12.2012, Ukončeno jednání s advokátní kanceláří Vitouš o právní pomoci při zápisu změny složení výboru u rejstříkového soudu. Výbor hledá jiného dodavatele.

29.11.2012, Hlučný výtah v č. 16. Projednáno s KONE, nabídka na výměnu ložiska motoru za 51 000 CZK bez DPH z naší strany nepotvrzena. Výbor vstoupil do jednání s Thyssen Krupp - výtahy.

27.11.2012, Zajištěna oprava vadného zámku u vstupních dveří ve vchodu 18

27.11 2012, Objednána a dodána náhradní pružina do garážových vrat, jejíž životnost končí za cca 5 měsíců, uloženo v místnosti správce v -1. podlaží

26.11.2012, Objednána revize vzduchotechniky a systému měření a regulace

6.11.2012, Proběhla schůzka s firmou Indu Light na téma možného převzetí správy vzduchotechniky, EPS a kotelny. Firma nabízí provedení revize za cca 22 000 CZK.

5.11.2012, Zajištěn pravidelný úklid odpadové místnosti 1x týdně za poplatek

5.11.2012, Zajištěna oprava zarážky vchodových dveří v čísle 18

31.10.2012, Zajištěno zprovoznění výtahu v čísle 16 po havárii frekvenčního měniče, cena 91 734 CZK bez DPH

29.10.2012, Pokus o zápis změny ve výboru SVJ u rejstříkového soudu neúspěšný, soudem návrh zamítnut, kontaktován Austis se žádostí o právní pomoc

26.10.2012, Objednán a proveden mimořádný úklid v odpadové místnosti

1.10.2012, Dokončena registrace ovladačů garážových vrat, vytvořen seznam majitelů/ovladačů

7.9.2012, Zajištěna kontrola STA, konsolidace antén, naladění zesilovače, zprovozněn 3. multiplex v plné kvalitě

20.8.2012, Zajištěna oprava požárního střeśního okna v čísle 16

17.8.2012, Zajištěny klíče od kotelny, které jsou nyní též k dispozici ve výboru SVJ

31.7.2012, Zajištěna revize elektro, výsledek - zařízení je schopné bezpečného provozu

26.7.2012, Odpadová místnost vybavena obrázkovo-textovým návodem na plnění/nepřeplňování popelnic a další předměty na zemi opatřeny pro jejich majitele návodem k odstranění

19.7.2012, Výbor nemá námitek proti snížení měsíčních záloh na služby pro jednotku 67 z důvodu stálých přeplatků. Toto stanovisko odesláno ke zprocesování do Austis.

19.7.2012, Schůzka s Austis v domě za účelem prověření stavu EPS po opravě poškozeného tlačítka signalizace požáru. Zjištěno stále nefunkční odvětrání na střeše. Domluveno, že Austis se pokusí řešit situaci s firmou Vegacom, která zařízení instalovala.

2.7.2012, Rozšířen seznam vlastníků na webových stránkách o číslo garáže a sklepa

1.7.2012, Provedena výměna světelných zdrojů ve společných částech domu za účelem snížení spoťreby elektřiny

20.6.2012, Zajištěno provedení zabezpečení zadní části domu pomocí žiletkového drátu

19.6.2012, Předměty nepatřící do odpadové místnosti označeny návodem k jejich další cestě

18.6.2012, Poptány 2 firmy pro instalaci žiletkového drátu v zadní části domu. Na základě předložených nabídek proveden výběr výhodnější varinaty s nabídkovou cenou 17 675 Kč včetně DPH. Předběžný termín začátku instalace je týden od 18.6.2012.

15.6.2012, Zařízeno přidání šesté popelnice do odpadové místnosti

2.6.2012, Úklid odpadové místnosti a odvoz materiálu, který ignoruje svozová firma, do sběrného dvora

1.6.2012, Rozšíření informací na webových stránkách SVJ